Onze erevoorzitter

De erevoorzitter van Harmonie Wierden is de heer ing. J.H.M. Robben, burgemeester van de gemeente Wierden.

Erevoorzitter, burgemeester Robben

De heer ing. J.H.M. Robben heeft het erevoorzitterschap van muziekvereniging Harmonie Wierden aanvaard. De officiële installatie heeft plaatsgevonden tijdens het kerstconcert van onze muziekvereniging op 18 december 2010 in de Gereformeerde Kerk in Wierden. Hiermee zet burgemeester Robben een decennialange traditie voort. Burgemeester Robben gaf aan de functie graag te aanvaarden.

Voorgaande burgemeesters van de gemeente Wierden waren eveneens erevoorzitter van Harmonie Wierden:

Dhr. L.B. Kobes (2000 – 2009)
Dhr. A. Lieuwen (1973 – 1997)
Dhr. mr. E.D. Maalderink (1970 -1973)

Bij het 50-jarig jubileum in 1970 werd de eerste erevoorzitter benoemd, de heer mr. E.D. Maalderink. In de periode na het overlijden van dhr. A. Lieuwen tot aan de benoeming van dhr, L.B. Kobes, was er een waarnemend burgemeester in de gemeente Wierden, waardoor Harmonie Wierden tijdelijk geen erevoorzitter had. Dit was ook het geval in de periode tussen het vertrek van dhr. L.B. Kobes en de aanstelling van dhr. ing. J.H.M. Robben.