Stichting Muziekcommissie

Op 17 november 1976 werd de Stichting Muziekcommissie Harmonie Wierden opgericht. In dat jaar werd het plan concreet gemaakt om het verenigingsgebouw In Harmonie uit te breiden tot de huidige vorm. Voor de verbouwing waren veel middelen nodig en een dergelijk groot gebouw zou voor de vereniging een grote belasting zijn. Het beheer, onderhoud en het uitbaten van gebouw In Harmonie werden daarom ondergebracht bij de daarvoor opgerichte stichting.

Werkzaamheden
De Stichting Muziekcommissie bestaat uit vrijwilligers, die zich als supporters inzetten voor Harmonie Wierden. Velen van hen hebben nog nooit een instrument bespeeld. Desondanks zetten ze zich in als schoonmakers en barpersoneel, beheren en exploiteren ze verenigingsgebouw In Harmonie en zamelen ze oud papier in voor financiële middelen. Hiermee maken ze mogelijk dat Harmonie Wierden als muziekvereniging kan functioneren.

Oud papier
De Stichting Muziekcommissie Harmonie Wierden is uitbater van de oud papiercontainers aan de Hogeluchtsweg te Wierden. Hier wordt oud papier verzameld, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting. Iedere week rijden ten minste twee ploegen door de gemeente Wierden om oud papier op te halen. Dit gebeurt op de woensdag- en zaterdagochtend, met behulp van een door de Stichting aangeschafte vrachtwagen. De sfeer onder de vrijwilligers is altijd goed.

Helpt u ook mee met het binnenhalen van oud papier? Alle hulp is welkom! U kunt contact opnemen met de heer Henk Steen, bereikbaar op telefoonnummer (0546) 573 727.

Openingstijden containerterrein
U bent welkom om uw oude papier in de containers aan de Hogeluchtsweg te storten. Ook zijn hier glasbakken te vinden. Op maandag tot en met vrijdag is het terrein geopend van 08.30 uur tot en met 19.00 uur. Op zaterdag is het terrein geopend van 08.30 uur tot en met 16.00 uur.

Gebouw In Harmonie
Het verenigingsgebouw In Harmonie aan de Anjelierstraat 8a is begonnen als een gebouw met één lokaal. In het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw zetten vrijwilligers van de vereniging de schop in de grond om een eigen gebouw neer te zetten. Hierbij kregen zij steun van de Gemeente Wierden en een aannemer. Zo ontstond het eigen repetitielokaal, een rijkdom voor een vereniging! Dit lokaal is in het huidige gebouw bekend als de ‘kleine zaal’. Na de oprichting van de stichting, werd het vergrootte verenigingsgebouw in 1980 in gebruik genomen. Het kreeg een grote repetitiezaal met spiegelwand voor balletlessen en majoretterepetities, een kelder met kastruimten en een kantine met bar er bij. Het gebouw is eigendom van de stichting. In 2012 is In Harmonie voor een tweede keer uitgebreid. Ditmaal werd de entree vernieuwd, kwam er een groot stuk bij de ‘grote zaal’ aan, werd er een extra leslokaal gerealiseerd en werd het hele gebouw grondig opgeknapt.

Toepasselijke kunst aan de muur van verenigingsgebouw In Harmonie. In het kunstwerk zijn niet alleen muziekinstrumenten, maar ook foto's en herinneringen van leden van Harmonie Wierden verwerkt.
Toepasselijke kunst aan de muur van verenigingsgebouw In Harmonie. In het kunstwerk zijn niet alleen muziekinstrumenten, maar ook foto’s en herinneringen van leden van Harmonie Wierden verwerkt.