Harmonie Wierden

Bestuur

Het bestuur van de Harmonie Wierden bestaat uit de volgende leden:

Het dagelijks bestuur:

Voorzitter: Lieke Treffers

Penningmeester: Bastiaan Bouwhuis

Secretariaat: Daan Elling

Algemeen bestuursleden:

Emma Geertman

Moniek van der Wal

Roben Beunk

Frank Nijhof

Bestuur Harmonie Wierden 2021