Harmonie Wierden

Bestuur

Het bestuur van de Harmonie Wierden bestaat uit de volgende leden:

Het dagelijks bestuur:

Voorzitter: Henk Robben

Penningmeester: Bastiaan Bouwhuis

Secretariaat: Lieke Treffers

Algemeen bestuursleden:

Roos-Marieke Tijhuis

Daan Elling

Roben Beunk

Frank Nijhof

Bestuur Harmonie Wierden 2021