Harmonie Wierden

Onze erevoorzitter

Onze erevoorzitter is mevrouw D.J. Tichelaar-van Oene, burgemeester van de gemeente Wierden.

burgemeester doret tigchelaar

Mevrouw D.J. Tichelaar-van Oene heeft het erevoorzitterschap van muziekvereniging Harmonie Wierden aanvaard. De officiële installatie heeft plaatsgevonden tijdens het najaarsconcert van onze muziekvereniging op 16 november 2019 in de Gereformeerde Kerk in Wierden. Hiermee zet burgemeester Tichelaar-van Oene een decennialange traditie voort. Burgemeester Tichelaar-van Oene gaf aan de functie graag te aanvaarden.

Voorgaande burgemeesters van de gemeente Wierden waren eveneens erevoorzitter van Harmonie Wierden:

Dhr. ing. J.H.M. Robben (2010 – 2019)
Dhr. L.B. Kobes (2000 – 2009)
Dhr. A. Lieuwen (1973 – 1997)
Dhr. mr. E.D. Maalderink (1970 -1973)

Bij het 50-jarig jubileum in 1970 werd de eerste erevoorzitter benoemd, de heer mr. E.D. Maalderink. In de periode na het overlijden van dhr. A. Lieuwen tot aan de benoeming van dhr, L.B. Kobes, was er een waarnemend burgemeester in de gemeente Wierden, waardoor Harmonie Wierden tijdelijk geen erevoorzitter had. Dit was ook het geval in de periode tussen het vertrek van dhr. L.B. Kobes en de aanstelling van dhr. ing. J.H.M. Robben.