Harmonie Wierden

Stichting Muziekcommissie

Op 17 november 1976 werd de Stichting Muziekcommissie Harmonie Wierden opgericht. In dat jaar werd het plan concreet gemaakt om het verenigingsgebouw In Harmonie uit te breiden. Voor de verbouwing waren veel middelen nodig en een dergelijk groot gebouw zou voor de vereniging een grote belasting zijn. Het beheer, onderhoud en het uitbaten van gebouw In Harmonie werden daarom ondergebracht bij de daarvoor opgerichte stichting.

Werkzaamheden
De Stichting Muziekcommissie bestaat uit vrijwilligers, die zich inzetten voor Harmonie Wierden. Velen van hen hebben nog nooit een instrument bespeeld. Desondanks zetten ze zich in als schoonmakers en barpersoneel, beheren en exploiteren ze verenigingsgebouw In Harmonie en zamelen ze oud papier in voor financiële middelen. Hiermee maken ze mede mogelijk dat Harmonie Wierden als muziekvereniging kan blijven functioneren.

Oud papier
De Stichting Muziekcommissie Harmonie Wierden is uitbater van de oud papiercontainers aan de Molenbeltweg 5 te Wierden. Hier wordt oud papier verzameld, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting. Vrijwilligers van de Harmonie Wierden helpen op de zaterdagmorgen en begeleiden het verzamelen van het oud papier op de locatie. De sfeer onder de vrijwilligers is altijd goed.

Openingstijden containerterrein
U bent welkom om uw oude papier in de containers aan de Molenbeltsweg 5 te storten. Ook zijn hier glasbakken te vinden. NB. Het storten van overig afval is op dit terrein niet toegestaan. 
Op maandag tot en met vrijdag is het terrein geopend van 09.00 uur tot en met 19.00 uur. 
Op zaterdag is het terrein geopend van 09.00 uur tot en met 16.00 uur.
Op zon- en feestdagen is de locatie gesloten.

Email: oudpapierkarton@gmail.com

Gebouw In Harmonie

Het verenigingsgebouw “In Harmonie” aan de Anjelierstraat 8a is begonnen als een gebouw met één lokaal. In het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw zetten vrijwilligers van de vereniging de schop in de grond om een eigen gebouw neer te zetten. Hierbij kregen zij steun van de Gemeente Wierden en een aannemer. Zo ontstond het eigen repetitielokaal, een rijkdom voor een vereniging! Dit lokaal is in het huidige gebouw bekend als de ‘Andante zaal’. Na de oprichting van de stichting, werd het vergrootte verenigingsgebouw in 1980 in gebruik genomen. Het kreeg een grote repetitiezaal met spiegelwand voor balletlessen en majorette en twirltrainingen, een kelder met kastruimten en een kantine met bar er bij. Het gebouw is eigendom van de stichting. In 2012 is In Harmonie voor een tweede keer uitgebreid. Ditmaal werd de entree vernieuwd, kwam er een groot stuk bij de ‘Largo’ aan, werden drie extra leslokalen (Presto, Allegro, Moderato) gerealiseerd en werd het hele gebouw grondig opgeknapt.

Voor vragen over het beheer van het gebouw kunt u via het onderstaande emailadres contact opnemen met de stichting.

Email: secretaris.muziekcommissie@gmail.com

Bestuur Stichting Harmonie Wierden

Foto bestuur stichting 2022

Kunst aan de muur van verenigingsgebouw In Harmonie.

Toepasselijke kunst aan de muur van verenigingsgebouw In Harmonie. In het kunstwerk zijn niet alleen muziekinstrumenten, maar ook foto’s en herinneringen van leden van Harmonie Wierden verwerkt.